KVW kan weer gratis VOG’s aanvragen

We kregen deze week een brief van het Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met het volgende goede nieuws:

Gefeliciteerd! U bent toegelaten tot de Regeling Gratis VOG.

U heeft namens STICHTING KinderVakantieWerk ZAND-WANDELBOS een aanvraag ingediend bij het CIBG om te beoordelen of zij in aanmerking komt voor een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (hierna: VOG) voor hun vrijwilligers op grond van de Regeling Gratis VOG voor vrijwilligers (Stcrt. 2018, 60474).

Besluit

STICHTING KinderVakantieWerk ZAND-WANDELBOS voldoet aan het bepaalde in artikel 2, het eerste lid en tweede lid, van de Regeling Gratis VOG voor vrijwilligers.

Door dit besluit wordt de organisatie waar u een aanvraag voor heeft ingediend, aangemerkt als Gratis VOG-organisatie voor de periode van vijf jaar vanaf de bekendmaking van dit besluit. U kunt voor de bij deze organisatie aangesloten vrijwilligers, die werken met kwetsbare personen, kosteloos digitaal een VOG aanvragen bij Justis. Meer informatie over deze procedure kunt u vinden op: https://www.gratisvog.nl/procedure/vog-klaarzetten.