Kosten

Per kind zijn de kosten € 40.00

bij Na-inschrijving/Wachtlijst dan zijn de kosten € 45.00

Ook kun je een T-shirt bestellen.

Annuleren

Mocht het zo zijn dat de inschrijving door overmacht moet komen te vervallen, neem dan tijdig contact op zodat een ander kind kan meedoen. 

Annuleren
Mocht het zo zijn dat de inschrijving door overmacht moet komen te vervallen, neem dan meteen contact op zodat een ander kind kan meedoen.
– Bij COVID-19 maatregelen die zorgen dat KVW niet door kan gaan krijgt je de volledige inschrijfsom terug minus administratiekosten.
– Bij annulering tot 5 weken voor KVW houden wij 20% in van de betaling voor reeds gemaakte kosten.
– Bij latere annulering geven wij geen geld terug.
– U kunt geen annuleringsverzekering afsluiten.

Speciale regeling voor mensen met een laag inkomen

We proberen de kosten voor deelname zo laag mogelijk te houden, want we willen graag dat alle kinderen mee kunnen doen. Voor sommige ouders zijn de kosten toch nog te hoog, vooral als er meerdere kinderen zijn. U kunt dan bijvoorbeeld een beroep doen op Stichting Leergeld.

Stichting Leergeld (www.leergeld.nl/locaties/tilburg)
De stichting helpt schoolgaande kinderen uit gezinnen met een laag inkomen om mee te doen aan activiteiten op en rond de school.

Neem voor meer informatie contact op met Stichting Leergeld Tilburg via nummer (013) 580 12 11 (maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur).

E-mail: info@leergeldtilburg.nl

Let op: Stichting Leergeld vergoedt ook een T-shirt. U moet er zelf voor zorgen dat de bevestiging en tevens factuur van uw inschrijving naar Stichting Leergeld gaat. Onze regel is: niet betaald is geen deelname.