Gedragscode

Een gedragscode is een document met richtlijnen voor de omgang tussen vrijwilligers, betaalde medewerkers en minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking. De code geeft aan waar de grenzen liggen in het contact . Een gedragscode is een formeel document dat ondertekend wordt door vrijwilligers en medewerkers. Een ondertekende gedragscode kan in geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag helpen in een juridisch (strafrechtelijk of tuchtrechtelijk) traject.
Wij laten elke vrijwilliger van onze organisatie de gedragscode tekenen: Gedragscode leiding Stg. KVW Zand-Wandelbos
 
Als je een spel speelt, spreek je spelregels af. KVW Zand-Wandelbos heeft 10 huisregels opgesteld voor de leiding. De regels gaan over gedrag, respect en de voorbeeldfunctie van leiding. Alle leiding zet, net als vorig jaar, zijn handtekening onder de huisregels. Daarmee onderstrepen we dat wij het belangrijk vinden om stil te staan bij misschien wel vanzelfsprekende zaken.
 
 1. Kindervakantiewerk is vrijwillig, maar niet vrijblijvend! 
   
 2. Wij zorgen voor een sfeer en omgeving waarin iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt. 
   
 3. Wij benaderen anderen zoals we zelf behandeld willen worden. 
   
 4. Wij zijn tijdens jeugdactiviteiten niet onder invloed van alcohol of drugs. 
   
 5. Wij roken niet in het bijzijn van kinderen. 
   
 6. Wij vermijden zoveel mogelijk 1-op-1-contact tussen leiding en kinderen. 
   
 7. Uiteraard is elke vorm van seksuele benadering van minderjarigen verboden. 
   
 8. Wij geven zelf het goede voorbeeld. 
   
 9. Gebruik je gezond verstand. 
   
 10. Perfecte leiding bestaat niet, maar wij streven ernaar steeds beter te worden.