Procedure Datalek

In het kader van de Privacywetgeving geldt sinds 1 januari 2016 de meldplicht datalekken. Met deze meldplicht is bij wet geregeld dat organisaties direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), zodra er sprake is van een datalek. Hierbij moet er kans zijn op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van de persoonsgegevens. In een aantal gevallen moet dit datalek ook gemeld worden aan de betrokkenen.

KinderVakantieWerk Zand-Wandelbos dient zich als organisatie ook te conformeren aan deze meldplicht.

In deze procedure wordt daarom beschreven wat er dient te gebeuren op het moment dat er sprake is van een (vermeend) datalek bij KinderVakantieWerk Zand-Wandelbos.

KVW Zand-Wandelbos – Procedure Datalekken.pdf