Vrijwilligersorganisatie

Bij KVW Zand-Wandelbos werken alleen maar vrijwilligers. We worden dus niet betaald, we doen mee omdat we dat leuk vinden. Sommige vrijwilligers doen al heel lang mee: meer dan 10, of zelfs meer dan 20 jaar! Veel leiding heeft ook als kind meegedaan.

De groep vrijwilligers is heel divers. Sommigen zijn 14 jaar, anderen zijn boven de 50. Sommigen zitten op school of studeren, anderen werken. Relatief veel van onze vrijwilligers werken in het onderwijs.

Tijdens het KVW werken we met ongeveer tien leeftijdsgroepen. Iedere groep wordt geleid door minstens vier vrijwilligers. De jongere groepen hebben meer leiding. We zorgen ervoor dat de vrijwilligers van elke groep een mix zijn. Er zitten altijd een of twee vrijwilligers bij die al langer meedoen. De jongere leiding zit vooral bij de jongste kinderen.

Tijdens het jaar geven we regelmatig cursussen aan onze vrijwilligers. Denk daarbij aan kinder-EHBO, speltuitleg of spellen organiseren.

Van al onze vrijwilligers vragen wij een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Een VOG laat zien dat een vrijwilliger niet is veroordeeld voor ernstige delicten, zoals bijvoorbeeld een zedendelict.

Ook vragen we onze vrijwilligers om onze gedragscode te ondertekenen.

Verder hebben wij ontruimingsplannen voor de locaties waar we onze activiteiten houden en zijn er diverse vrijwilligers die bedrijfshulpverlener of EHBO-er zijn.