Vertrouwenscontactpersoon

Binnen het KVW hebben we 2 vertrouwenscontactpersonen (VCP). Deze VCP biedt leden de mogelijkheid om in vertrouwen over grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie of seksuele intimidatie te praten. De VCP gaat in gesprek met slachtoffer of beschuldigde en onderzoekt waar de persoon in kwestie terecht kan met zijn hulpvraag en welke mogelijke stappen genomen kunnen worden. Daarnaast helpt de VCP het bestuur grensoverschrijdend gedrag binnen de organisatie te voorkomen aan de hand van het beleid.

Wie de VCP is zal tijdens een van de infomiddagen bekend worden gemaakt waarna je er een praatje mee kun maken.

Wat is het verschil tussen een vertrouwenspersoon en een vertrouwenscontactpersoon?

De termen vertrouwenspersoon en vertrouwenscontactpersoon lijken veel op elkaar; en dat veroorzaakt nogal eens verwarring. Toch is er een duidelijk verschil tussen de twee functies te onderscheiden.

  1. Een vertrouwenspersoon begeleidt een slachtoffer of beschuldigde (vaak voor langere tijd) en kan bijvoorbeeld ook mee gaan naar de tuchtcommissie of politie. 
    Een vertrouwenspersoon volgt een geaccrediteerde opleiding. Diverse organisaties bieden deze opleiding aan. 
  2. Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) biedt alleen de eerste opvang en heeft een kortdurend contact. De VCP gaat in gesprek met slachtoffer of beschuldigde en onderzoekt waar de persoon in kwestie terecht kan met zijn hulpvraag en welke mogelijke stappen genomen kunnen worden. De VCP binnen een organisatie is beschikbaar voor zowel slachtoffer als beschuldigde.